Poddani

Poddani Twojego Królestwa dzielą się na dwie główne grupy:

Mieszkańcy miast - zarządzani z ekranu miasta.

Jednostki - zarządzane z ekranu mapy.

Aby mieszkaniec miasta stał się jednostką, trzeba go wyprowadzić z miasta.

W tym celu klikamy jego ikonkę i przeciągamy do garnizonu.

Pamiętaj, że z miasta w danej chwili możesz wyprowadzić jedynie określoną ilość jednostek. Aktualny limit wskazuje informacja na górze okna. Po przeciągnięciu jednostki do garnizonu otwiera się okno wyboru zawodu:

Po wybraniu zawodu pojawia się nowa jednostka w garnizonie:

Żeby wydać jej rozkazy, musimy zamknąć widok miasta i obejrzeć mapę. Nasza jednostka stoi na ikonce miasta, z którego ją wyprowadziliśmy.

Możemy teraz wydawać jej rozkazy. W zależności od typu jednostki dostępne są różne rozkazy.

Aby przeprowadzić jednostkę do sąsiedniego miasta, wybieramy przycisk „idź do” i klikamy sąsiednie miasto.

Jeśli chcemy wprowadzić jednostkę do miasta żeby stała się mieszkańcem, otwieramy ekran miasta, na którym stoi jednostka. Klikamy w garnizonie jednostkę, którą chcemy wprowadzić do miasta i przeciągamy do „mieszkańców bez zajęcia”.

Otwiera się okienko z potwierdzeniem wprowadzenia jednostki:

Jeśli potwierdzimy tę operację, klikając V, jednostka zniknie z garnizonu, zmieniając się w mieszkańca miasta.

W panelu statystyk znajduje się wskaźnik limitu rekrutacji.

Pierwsza liczba - aktualny limit rekrutacji - oznacza, ilu mieszkańców danego miasta można wyprowadzić (przerobić na jednostki) w danym momencie. Zmniejsza się z każdym wyprowadzonym mieszkańcem, ale po jakimś czasie się zwiększa (limit rekrutacji się odnawia)

Druga liczba - maksymalny limit rekrutacji - oznacza, ile maksymalnie mieszkańców można wyprowadzić z danego miasta naraz i jest zależna wprost od wielkości miasta.

Jeżeli aktualny limit rekrutacji wynosi 0, to przy próbie wyprowadzenia kolejnego mieszkańca pojawi się okienko informujące, kiedy nastąpi odnowienie limitu rekrutacji, umożliwiające wyprowadzenie kolejnej jednostki: