Nowi mieszkańcy

Każdy z mieszkańców miasta konsumuje 2 jednostki jedzenia na godzinę. Jeżeli nie ma gdzie mieszkać (za mało miejsc mieszkalnych), konsumuje 3 jednostki jedzenia na godzinę.

Nadwyżka jedzenia (różnica między jedzeniem pozyskiwanym przez miasto, a konsumowanym przez mieszkańców) odkłada się w magazynie miasta. Stan żywności w magazynie uwidoczniony jest za pomocą paska żywności w „bilansie produkcji zasobów”.

bilans produkcji zasobów

W przedstawionym przykładzie miasto pozyskuje 72 jednostki żywności (kosze jedzenia) na godzinę, mieszkańcy konsumują 64 jednostki żywności na godzinę.

Pasek żywności pokazuje zapełnienie magazynu. Zielony kolor wskazuje ilość zapasów w magazynie, niebieski kolor oznacza nadwyżkę żywności, która w ciągu godziny dodaje się do ilości zapasów.

60 koszy jedzenia, pojemność magazynu = 100

Pierwsza liczba oznacza ilość żywności w magazynie, druga - pojemność magazynu miasta (magazyn domyślny + magazyny zbudowane).

Domyślnie kiedy ilość żywności w magazynie osiągnie pełne 100, żywność zniknie a pojawi się nowy mieszkaniec.

Pojemność magazynu może być większa niż 100. Pojawianie się nowych mieszkańców zależne jest wtedy od przyjętej polityki żywności.

536 koszy jedzenia, pojemność magazynu = 600

Aby ustawić politykę żywności, trzeba kliknąć ikonkę mieszkańca obok paska żywności:

… the food reserve dialog opens.

Można wybrać następujące opcje:

brakgdy tylko ilość jedzenia w magazynie osiągnie 100, pojawia się nowy mieszkaniec
połowa magazynugdy ilość jedzenia w magazynie osiągnie (0,5 pojemności magazynu + 100), pojawia się nowy mieszkaniec
cały magazyngdy ilość jedzenia w magazynie zrówna się z pojemnością magazynu, pojawia się nowy mieszkaniec
blokuj przyrost naturalnynigdy nie pojawia się nowy mieszkaniec

Jeśli w mieście pozyskiwane jest mniej żywności, niż konsumowane, zamiast nadwyżki żywności na pasku pojawia się jej ubytek. Jest oznaczony na czerwono.

Gdy ilość żywności w magazynie spadnie poniżej zera, mamy „dług żywnościowy”, czyli głód. Wartość głodu oznaczona jest na pasku żywności kolorem ciemnoszarym. Różnica między ilością żywności konsumowaną a produkowaną (oznaczona kolorem jasnoszarym) dodaje się do aktualnej wartości głodu.

Gdy pasek wypełni się kolorem ciemnoszarym, czyli wartość głodu osiągnie 100, a ilość żywności w magazynie = (-100), w mieście pojawia się zaraza. Mieszkaniec najniższego poziomu umiera. Informacja o tym pojawia się w kronice królestwa.

Warto więc dbać o dostarczenie mieszkańcom odpowiedniej ilości jedzenia. Jeśli miasto nie może się samo wyżywić (z pracy rolników, rybaków i myśliwych), można przynieść żywność jednostką transportową.