Edukacja

Do wykonywania niektórych zawodów konieczne jest uprzednie osiągnięcie odpowiedniego poziomu specjalności.

W przypadku zawodów elitarnych: kasztelan, kupiec, kapłan - odpowiedni poziom specjalności zdobywa się przez naukę w przeznaczonym do tego budynku:

budynki edukacyjne

Nauka każdej z tych specjalności kosztuje 10 Złoto na godzinę.

W celu podjęcia nauki trzeba przeciągnąć ikonkę nie posiadającego specjalności mieszkańca na budynek. Pojawi się lista, z której trzeba wybrać kierunek nauki.

Kiedy uczeń osiągnie poziom specjalności zaakceptowany przez Ciebie, możesz go zabrać z budynku naukowego i przydzielić do pracy w odpowiednim budynku społecznym. Pracując jako kasztelan kasztelan, kupiec kupiec, czy kapłan kapłan, nie będzie zdobywać kolejnych poziomów specjalności. Żeby mieć wyższy poziom, musi wrócić do nauki.

nauka na uniwersytecie

Jeśli sam nie zabierzesz ucznia z budynku naukowego, będzie się uczył do maksymalnego poziomu specjalności oferowanego w danym budynku. Po jego osiągnięciu zostanie przeniesiony do miejsca dla wolnych mieszkańców i będzie czekać na przydzielenie mu pracy.

Niektórzy rzemieślnicy też się muszą uczyć przed podjęciem specjalistycznych prac.

Do odpowiedniego poziomu specjalności uczą się, wykonując prostsze prace. Na przykład aby płatnerz nauczył się wykonywać miecze miecze, musi osiągnąć odpowiedni poziom, wykonując piki piki.