Mieszkańcy miast

Mieszkańcy Twoich miast mogą wykonywać różne zawody, np. cieśla, rolnik, kowal, kupiec…, przysparzając miastu określonych korzyści.

Zawody dzielą się na podstawowe grupy:

Chłopi - pracują na obszarach otaczających miasto. Zajmują się produkcją zasobów (Np. rolnik rolnik produkuje jedzenie jedzenie)

Rzemieślnicy - pracują w mieście w warsztatach. Z zasobów wytworzonych przez chłopów produkują inne zasoby (Np. cieśla cieśla tnie pnie drzew drewno na deski deski)

Budowniczowie - w mieście pracują przy budowie nowych budynków lub rozbiórce starych. Do pracy przy budynkach zaawansowanych muszą mieć co najmniej 4 poziom specjalności. Jeśli poza miastem pracują jako osadnicy lub robotnicy, mają ten sam poziom specjalności, co w mieście jako budowniczowie.

Elita - są 3 zawody elitarne: kasztelan (zarządza miastem), kupiec (podnosi dochody), kapłan (podwyższa zadowolenie). Do wykonywania tych zawodów potrzebny jest odpowiedni poziom specjalności, zdobyty dzięki edukacji .

Zarządzanie mieszkańcami odbywa się z poziomu ekranu miasta. Aby zmienić zawód mieszkańca należy kliknąć jego ikonkę i przeciągnąć w miejsce w którym ma pracować. Jeżeli w nowym miejscu będzie możliwe podjęcie kilku różnych zawodów, będziesz musiał wybrać jeden z listy, która się pojawi.

zawody dostępne w domu rzemieślnika

Spis wszystkich zawodów znajduje się tutaj.

Mieszkańcy bez zajęcia (znajdujący się w przeznaczonej dla nich części ekranu miasta) niezależnie od wyuczonej specjalności, wpłacają do kasy miejskiej po 3 Złoto na godzinę.