Cel gry - wieże

Wieże

Celem Gizarmy jest odbudowa wspólnymi siłami starożytnych wież, które porozrzucane są po mapie świata w różnych miejscach.

Jedną wieżę mogą budować obywatele różnych królestw, ale ich wkład w pracę jest skrupulatnie zapisywany.

Odbudowa

Do odbudowy wieży potrzebne są materiały budowlane: 500 deski , 1000 cegły i 1000 narzędzia, które należy przenieść z użyciem jednostek transportowych.

Towary zostają rozładowane w wieży zasilając miejscowy magazyn. Magazyn ma odpowiednią pojemność, aby pomieścić dokładnie tyle surowców, ile jest potrzebne do odbudowy wieży.

Po dwukliknięciu na ruinach wyświetli się dialog odbudowy wieży, który zawiera informacje o statusie prac oraz o dostępnych i potrzebnych materiałach do odbudowy.

W linii z dostępnymi zasobami widzimy ile materiałów jest dostępnych w magazynie. Wszystkie trzy rodzaje materiałów budowlanych wykorzystywane są w równomiernym stopniu w czasie budowy. Dlatego gdy zapasy jedenego z nich zostaną wyczerpane, budowa zostanie zatrzymana, aż do czasu kolejnej dostawy brakującego materiału.

Linia z potrzebnymi zasobami pokazuje ile jeszcze materiałów budowlanych brakuje w magazynie i należy je donieść, aby robotnicy mogli dokończyć budowę.

Już w trakcie gromadzenia materiałów można przydzielić osadników i robotników do pracy. Należy nakazać im wejście na teren wieży oraz wydać rozkaz budowy.

Dialog statusu wieży na bieżąco podaje informację o postępach w pracy.

Kiedy wieża zostanie odbudowana, dialog wieży będzie zawierał statystyki z procentowym udziałem poszczególnych królestw w odbudowie.

Z odbudowanej wieży jest rozległy widok na okolicę. Wystarczy postawić na polu wieży jednostkę, aby cieszyć się tym widokiem.

Blokada wieży i walka

Wieża może zostać zablokowana przez jednostki wojskowe jednego królestwa. Odbywa to się przez wprowadzenie na pole wieży jednostek wojskowych i wydanie rozkazu fortyfikuj Zablokowana wieża jest do dyspozycji blokującego królestwa. Inne królestwa nie mogą zostawiać wtedy towarów w wieży, ani jej odbudowywać.

Inne królestwa mogą zaatakować okupowaną wieżę. Walka o wieżę odbywa się na takich samych zasadach jak walka z barbarzyńcami. Każda walka kończy się zawsze całkowitą porażką jednej strony. Jeśli atakujący wygra walkę wtedy jego jednostki automatycznie ufortyfikują się na terenie wieży i jego królestwo będzie mogło kontynuować odbudowę. Nie jest możliwy równoczesny atak wieży przez jednostki więcej niż jednego królestwa.

Informacja o zablokowaniu i zwolnieniu blokady wieży jest wyświetlana w kronice do wiadomości wszystkich graczy.

Statystyki

Celem gry jest odbudowanie wszystkich ruin wież znajdujących się w świecie, w którym toczy się gra. Postępy w odbudowie wszystkich wież można obserwować na bocznym panelu królestwa. Wyświetlana jest całkowita liczba wież do odbudowy oraz liczba wież już odbudowana.

Po kliknięciu w napis pojawi się dialog statusu gry z informacją o liczbie odbudowanych wież przez poszczególne królestwa.

Po odbudowaniu wszystkich wież, cel gry zostaje osiągnięty. Okno statusu gry pokazuje ranking królestw.

Gra nie zostaje zatrzymana, Wciąż można rozwijać swoje królestwo.

Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości dołączenia do takiej gry nowych graczy.

Punktacja

Punkty za odbudowę wież przyznawane są zarówno za aktywną odbudowę jak i za składowanie materiałów wieży.

Materiały budowlane stanowią 70% punktów w odbudowie wieży.