Mapa

Mapa podzielona jest na regiony o nieregularnych kształtach. Region jest najmniejszym i niepodzielnym fragmentem mapy. Występuje na nim tylko jeden rodzaj terenu, z ewentualnymi zasobami specjalnymi (np: kamienie szlachetne, zwierzyna, pokłady rudy żelaza). Dodatkowo region może zawierać obiekty będące wytworami cywilizacji jak miasto, wieża, wioska, lub ulepszenie terenu. Region może również być zajęty przez jedno z królestw, jeżeli jego miasta będą dostatecznie blisko.

Fragment mapy z nałożonymi regionami

Oczywiście możesz modyfikować tereny, np. wycinając lasy, budując kopalnie, drogi, pola uprawne i zakładając nowe miasta. Dziki początkowo obszar może stać się sercem twojego królestwa.

Mapa jest wspólna dla wszystkich graczy w obrębie jednej gry. Możesz znaleźć na niej królestwa innych graczy, miasta barbarzyńców, niespodzianki, a także ruiny wież. Na początku widać tylko okolice twoich miast. Żeby zobaczyć co jest dalej trzeba wysłać jednostki na zwiad.

Ekran mapy

Niespodzianki