Ekran mapy

Ekran mapy podzielony jest na kilka części:

Mapa główna
 1. Mapa główna
 2. Panel przycisków
 3. Mini-mapa
 4. Panel boczny
 5. Pasek podpowiedzi

Na mapie głównej (1) widzisz królestwa, miasta, jednostki pracujące w terenie, niespodzianki itp.

Kiedy przesuwasz kursor po mapie (1), w pasku podpowiedzi 5 widzisz informacje o terenie i obiektach na nim. Region, nad którym jest kursor, otoczony jest żółtymi kropkami.

Są dwa sposoby na przesunięcie mapy: możesz kliknąć i przeciągnąć mapę (1), albo kliknąć i przeciągnąć mini-mapę (3).

Celownik w lewym dolnym rogu mini-mapy pozwala wycentrować mapę (1) i mini-mapę (3) na Twoją stolicę. Pomaga to łatwo wrócić do swojego królestwa, jeśli przesuniesz mapę w odległe rejony. Klikając na ikonkę w prawym górnym rogu minimapy możesz powiększyć ją na cały ekran.

Dwukliknięcie na Twoje miasto otwiera ekran miasta.

Dwukliknięcie na miasto innego gracza lub barbarzyńców wywołuje informacje o nim w panelu bocznym (4).

Kliknięcie na Twoją jednostkę widoczną na mapie (1) otwiera w panelu bocznym (4) przyciski oraz listę rozkazów tej jednostki.

Dwukliknięcie na obcą jednostkę widoczną na mapie (1), na ruiny wieży lub wieżę otwiera dodatkowe okienko informacyjne.

Różnokolorowe kropkowane linie oznaczają granice królestw. Czarnymi kropkami otoczone są granice barbarzyńców.

trzy granice

Kliknięcie niebieskiej kropki w panelu przycisków (2) (lub użycie skrótu klawiszowego N ) pozwala znaleźć na mapie jednostkę nie mającą rozkazów (bezrobotną). Brak niebieskiej kropki oznacza, że wszystkie jednostki mają rozkazy.

Kolejne przyciski otwierają okna:

 • Pokaż surowce luksusowe (skrót klawiszowy F ) - na mapie wyróznione zostają wszystkie surowce luksusowe, dzięki czemu trudniej je przeoczyć
 • Lista jednostek (skrót U )
 • Talenty króla (skrót T )
 • Kronika królestwa (skrót K )
 • Bilans królestwa (skrót E ) - lista miast królestwa z uwzględnieniem ekonomii i zadowolenia
 • Czat (skrót C )
 • Skrócona pomoc (klawisz F1)
panel przycisków

W panelu bocznym (4) pod nazwą królestwa mamy wskaźnik „miasta”. Pierwsza liczba oznacza ilość Twoich miast, druga limit tanich miast. Wysokość limitu tanich miast warunkowana jest charyzmą króla. Możesz mieć więcej miast niż przewiduje limit, ale ich koszt utrzymania będzie wyższy.

Pod limitem tanich miast jest wskaźnik realizacji celu gry - czyli ilości odbudowanych wież. Więcej o wieżach przeczytasz tutaj.

Pasek podpowiedzi (5) informuje cię co dokładnie zawiera region na który aktualnie wskazujesz myszką. Oprócz podstawowych danych jak nazwa miasta czy przynależność terenu widoczna jest tam bazowa urodzajność terenu, tzn. określa jakie surowce można uzyskać z tego terenu używając 1 niewykfalifikowanego mieszkańca.