Talenty króla

Król nabiera coraz większego doświadczenia podczas swoich rządów. Dzięki temu może rozwinąć talenty.

Widok talentów włącza się z poziomu ekranu mapy w widoku rozkazów. Trzeba kliknąć przycisk z ikonką króla.

Otworzy się widok talentów, z informacjami na temat ogólnego poziomu króla, punktów jego doświadczenia, szybkości przyrostu doświadczenia, punktów nauki, oraz poziomu poszczególnych talentów i kosztu awansowania na kolejny poziom talentu:

Okno talentów króla

Najechanie kursorem na ikonę talentu wyświetla opis jego działania. Szczegółowe opisy wpływu poszczególnych talentów na rozgrywkę znajdziesz także tutaj.

Doświadczenie króla naliczane jest proporcjonalnie do pierwiastka z punktów królestwa. Kiedy król osiąga kolejny poziom, otrzymuje 10 punktów nauki, które może zainwestować w wybrane talenty.

Kliknięcie na zielony napis z numerem poziomu powoduje natychmiastowy awans w wybranym talencie. Gdy nie masz wystarczającej ilości punktów doświadczenia króla, napis jest szary. Maksymalny poziom talentu to 10.

Każdy kolejny poziom talentu jest droższy od poprzedniego:

poziom talentu koszt w punktach nauki
1 4
2 5
3 6
4 8
5 10
6 12
7 15
8 18
9 21
10 25