Król

Każde królestwo posiada jednego unikatowego mieszkańca będącego jego władcą. Reprezentuje on samego gracza. Jeżeli władca zacznie pracować w domu rady osady, ratuszu lub pałacu, to miasto w którym się znajduje automatycznie staje się stolicą królestwa. W momencie gdy władca nie pracuje w żadnym mieście, królestwo nie ma stolicy.

Wybór stolicy jest bardzo ważny, ponieważ koszt utrzymania miasta rośnie wraz z odległością od niej (w samej stolicy jest najmniejszy). Gdy król znajduje się poza stolicą, koszty utrzymania rosną we wszystkich miastach.

Królowi można rozwijać talenty. Wpływa to na polepszenie zarządzania królestwem.

Ikonka króla