Monitor popytu i podaży

W monitorze popytu i podaży możemy obejrzeć, na jakie zasoby jest popyt w każdym z miast, oraz czy są w tym mieście dostępne.