Podsumowanie finansowe

W widoku podsumowania finansowego możemy przeanalizować przychody…

… i wydatki …

… po czym wyciągnąć z nich wnioski dla dalszej gry.