Kronika

Kronika zawiera chronologiczny zapis zdarzeń dotyczących królestwa. Może to być informacja o ukończeniu budowy budynku w mieście, ukończenie budowy osady, kolejny poziom króla.

Aby otworzyć kronikę należy kliknąć ikonę z pergaminem.

Ikonka jest podświetlona na niebiesko, gdy w kronice są nowe, niewidziane przez gracza zdarzenia. W przeciwnym wypadku ikonka ma żółte tło.

Tak mogą wyglądać zdarzenia z kroniki:

Kliknięcie na zdarzenie ma różny efekt i zależne jest od jego rodzaju. Przykładowo kliknięcie na zdarzenie wybudowania nowego domu w mieście przeniesie nas do widoku tego miasta, zdarzenie przeszukania obozu koczowników spowoduje scentrowanie mapy na miejscu w którym obóz się znajdował.

Zdarzenie, które gracz widzi po raz pierwszy mają wyróżniające, żółte tło.