Magazyn

Każde miasto posiada magazyn, w którym mogą być przechowywane zasoby. Jego wielkość zależna jest od wybudowanych budynków. Początkowo magazyn miejski może pomieścić do 100 jednostek każdego zasobu, jednak jeżeli wybudujemy dodatkowe magazyny limit będzie zwiększony.

magazyny w oknie budynków

Aktualną wielkość magazynu możemy sprawdzić w panelu statystyk.

kontrolka pojemności magazynu

Po kliknięciu kontrolki uzyskujemy szczegółowe informacje o prognozach zapełnienia / opustoszenia magazynu.

warehouse3.jpg

Zawartość magazynu jest widoczna w panelu zasobów w mieście.

warehouse4.jpg

Czerwonym kolorem oznaczone są zasoby, których ilość jest równa pojemności magazynu (lub wyższa).

Jeśli ilość zasobu przewyższa dostępne miejsce w magazynie, w najbliższym czasie nadwyżka zasobu zniknie (zostanie utracona).

Zielonym kolorem oznaczone są zasoby, mozliwe do sprzedaży w tym mieście. Więcej o sprzedaży zasobów przeczytasz tutaj.

Żywność jest specjalnym rodzajem zasobu, mającym wpływ na przyrost populacji mieszkańców. Przeczytasz o tym tutaj.