Ekran miasta

Ekran miasta podzielony jest na 9 części. Jego podstawowymi funkcjami jest przydzielanie prac mieszkańcom, planowanie budowy nowych budynków, rekrutacja jednostek. Oprócz tego wyświetla szczegółowe informacje na temat produkcji zasobów, ekonomii, zadowolenia mieszkańców.

cityscreen.jpg
  1. Zasoby w mieście
  2. Przychody i koszty oraz zadowolenie
  3. Statystyki
  4. Mieszkańcy bez zajęcia
  5. Garnizon
  6. Pasek podpowiedzi

Na tym ekranie można przeciągać mieszkańców pomiędzy:

  • centrum miasta (żeby przydzielać im prace rzemieślnicze),
  • okolicami miasta (wydobywanie zasobów w terenie),
  • garnizonem (by powoływać jednostki),
  • mieszkańcami bez zajęcia (by zrobić z nich bezrobotnych).

Aby wrócić do mapy głównej, trzeba kliknąć „zamknij widok miasta” w części Okolice miasta (3).

Jest tam też przycisk ze znakiem zapytania ? Jego kliknięcie otworzy okno skróconej pomocy.