Zasięg miasta

Wybierając pole pod miasto warto zwrócić uwagę, ile regionów do niego bezpośrednio przylega (różne pola mają różną ilość przylegających terenów).

region z 3 sąsiednimi polami
region z 8 sąsiednimi polami

W widoku okolic miasta (dostępnym z ekranu miasta) widzimy tereny, które można z niego eksploatować.

Z każdego miasta można eksploatować wszystkie pola bezpośrednio przyległe do pola z miastem, które należą do Twojego królestwa (czyli nie do innych graczy i nie do barbarzyńców).

range3.jpg

Zwiększanie zasięgu

Można eksploatować pola oddalone o 2 od miasta - o ile takie pole jest w granicach Twojego królestwa oraz sąsiaduje z miastem lub wioską.

Wioski

Jeśli Twoje miasto ma wybudowaną palisadę lub inne umocnienie, to wieś należąca do Twojego królestwa umożliwia eksploatację pól, z którymi ta wieś sąsiaduje - o ile te pola są w odległości 2 od miasta.

range4.jpg

Oprócz podstawowych wiosek, można do tego celu użyć wiosek zaawansowanych - młynu, leśniczówki i osady górniczej. Oprócz zwiększania zasięgu te ulepszenia terenu usprawniają pozyskiwanie zasobów z sąsiadujących terenów - odpowiednio jedzenia, futer i żelaza.

Inne miasto

Jeśli Twoje miasto (A) ma wybudowaną palisadę lub inne umocnienie, a inne Twoje miasto (B) jest od niego odległe o 3 pola, to miasto A może eksploatować pola w odległości 2 od niego i sasiądujące z miastem B, co widać na rysunku:

range5.jpg

…a do eksploatacji w mieście (B) włączane są pola w odległości 2 od B i sąsiadujące z miastem A:

range6.jpg

Miasto portowe

Dodatkowo w mieście portowym z wybudowaną palisadą lub innym umocnieniem można rozszerzyć okolice miasta o wszystkie pola morskie leżące w granicach miasta, budując przystań albo port.

okolice miasta rozszerzone na lądzie wsiami, na wodzie przystanią

Można używać wiosek żeby rozszerzać zasięg na pola morskie, ale z reguły wybudowanie przystani jest bardziej opłacalne.