Nowe miasto

Nowe miasto zakładamy osadnikiem lub robotnikiem, w odległości co najmniej 3 pól od dowolnego miasta i najwyżej 6 pól od któregoś ze swoich miast, posiadających wybudowany mur lub palisadę. Warto dobrze wybrać pole pod miasto, aby w jego zasięgu znalazły się potrzebne tereny i zasoby.

new1.jpg

Po założeniu nowego miasta osadnik który założył miasto zostaje automatycznie przydzielony do pozyskiwania żywności. Dzięki temu miasto może przetrwać, zanim się nim zajmiemy.

new2.jpg

Jeśli miasto ma się rozwijać, trzeba je rozbudowywać.

Po założeniu miasta są w nim podstawowe budynki: dwie drewniane chaty i dom rzemieślnika. Inne budynki trzeba dopiero zbudować.

Aby zwiększyć liczbę mieszkańców, można przyprowadzić ich z innych miast, albo wytworzyć w nowym mieście odpowiednią ilość żywności. Zwiększając ilość mieszkańców, warto równolegle budować im domy (na najmniejsze nie potrzeba zasobów). Mieszkańcy, którzy nie mieszczą się w domach, zużywają więcej żywności.

Początkowa pojemność magazynu miejskiego wynosi 100. Można ją zwiększyć, budując magazyny. Na najmniejsze nie potrzeba zasobów. Warto rozbudować magazyny zanim zaczniemy karczować lasy dookoła miasta - to pozwoli zachować całe drewno z wycinki. Większe magazyny przydadzą się też, żeby rozładować np. 200 desek przyniesionych przez karawanę.

Początkowe zadowolenie miasta jest równe zadowoleniu osadnika, który je założył. Aby utrzymać lub zwiększyć zadowolenie miasta, trzeba zadbać o rozwój religii oraz handlu.

Przetwarzanie większości zasobów początkowo można wykonywać w domach rzemieślnika. Jednak wydajność tych podstawowych uniwersalnych warsztatów jest o połowę mniejsza niż specjalizowanych, poza tym nie da się w nich produkować na przykład trunków. Dlatego gdy tylko jest to możliwe, warto budować dostosowane do dostępnych zasobów warsztaty specjalizowane.