Zadowolenie

Zadowolenie w mieście wpływa na wydajność pracy jego mieszkańców. Ważne jest aby było możliwie wysokie.

Zadowolenie zależy od średniego dobrobytu w mieście liczonego w ciągu ostatnich 24 godzin. W związku z tym zadowolenie nigdy nie zmienia się w sposób natychmiastowy, zmiana poziomu zadowolenia wymaga czasu.

Istnieją następujące poziomy zadowolenia:

ZadowolenieŚr. dobrobyt z 24hWydajności pracy
Zamieszkiponiżej 12%-25%
Niepokój12% - 31%-10%
Porządek32% - 51%+0%
Optymizm52% - 71%+10%
Entuzjazm72% - 91%+20%
Niech żyje Król!powyżej 91%+35%

Poziom zadowolenia oznaczony jest na ekranie miasta:

happy1.jpg

Kliknięcie na ikonkę zadowolenia powoduje wyświetlenie bilansu dobrobytu oraz prognozy zadowolenia.

happy2.jpg

Dobrobyt w mieście jest zwiększany przez:

  • Punkty religii - pozyskiwane dzięki działalności kapłanów i budynków sakralnych
  • Punkty luksusu - zależne od dochodu miasta pozostałego po zapłaceniu podatków
  • Jeżeli miasto ma wielkość poniżej 30 mieszkańców otrzymuje bonus dobrobytu.

Przy czym największy wzrost dobrobytu występuje, jeżeli wartości punktów religii i punktów luksusu są zrównoważone.

W stolicy król zapewnia 10 punktów religii i 10 punktów luksusu .

Na zmniejszenie dobrobytu wpływ mają:

Poza tym dobrobyt lekko spada wraz z upływem czasu gry.