Ekonomia

Dochody miasta pochodzą ze sprzedaży towarów (określonych zasobów), oraz z daniny wolnych mieszkańców (każdy wolny mieszkaniec płaci 3 na godzinę). Popyt na towary zależny jest od wielkości miasta (im większe miasto, tym więcej towarów potrzebuje). Oczywiście aby sprzedać towar trzeba go mieć w magazynie. Jeżeli w mieście pracują kupcy, automatycznie zwiększają oni o 50% dochód pewnej liczbie mieszkańców (zależnej od ich poziomu).

W mieście mogą być sprzedane następujące towary, o ile jest na nie popyt:

  • zasoby podstawowe, na które popyt powstaje w każdym mieście (ubrania, ceramika, trunki, nożyce):

  • zasoby luksusowe - popyt na jeden z nich powstaje, gdy miasto ma wielkość co najmniej 12 mieszkańców i wybudowany budynek handlowy (sól, ambra, kamienie, szlachetne, kość słoniowa, harfy):

Informacja na temat popytu miasta znajduje się w widoku bilansu, pod produkcją normalnych zasobów

Zielone liczby oznaczają popyt miasta na dany towar na godzinę.

Dochód nie trafia w całości do skarbca królestwa. To podatek określa, ile złota wyprowadzisz z miasta. Jeżeli np. miasto zarabia 100 , podatek wynosi 30%, to do skarbca trafi 30, reszta zamieni się w punkty luksusu , które wpłyną na zadowolenie mieszkańców tego miasta.

Oprócz dochodów miasto generuje również koszty związane z utrzymaniem. Koszty rosną razem z liczbą ludności, niezadowoleniem oraz odległością od stolicy. Dodatkowo inflacja sprawia, że wraz z upływem czasu koszty są coraz większe. Mogą być zmniejszone przez kasztelana zarządzającego miastem (im wyższy poziom kasztelana, tym jest skuteczniejszy)

Informacje na temat dochodów i kosztów można znaleźć w widoku ekonomii:

economy2.jpg

Miasto zarabia 181 kosztuje 88 i wytwarza 425

Kliknięcie w obszar zaznaczony na powyższym obrazku spowoduje otworzenie okienka z jeszcze bardziej szczegółowymi informacjami:

widok bilansu miasta