FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Units

Mieszkańcy miast przeniesieni do garnizonu stają się jednostkami zarządzanymi z poziomu mapy głównej. Przestają być wtedy związani z miastem i nie pobierają jedzenia, ale ich utrzymanie kosztuje złoto , które jest wypłacane z królewskiego skarbca (uwaga: jeżeli zabraknie złota, jednostki zdezerterują).

Podstawowe typy jednostek to:

Żołnierze – zajmujący się obroną twojego królestwa lub atakowaniem wrogów

Transportowe – czyli tragarze oraz karawany; ich rolą jest przenoszenie towarów między miastami

Osadnicy i robotnicy – zajmują się budową ulepszeń terenu, wycinaniem lasów, oraz zakładaniem nowych miast

Eksploratorzy – pionier lub zwiadowca, nie mogą walczyć, ale sprawnie poruszają się po trudnym terenie

Zarządzanie jednostkami polega na wydawaniu im rozkazów. Aby to zrobić należy zaznaczyć jednostkę klikając na jej ikonkę na mapie głównej i nacisnąć przycisk symbolizujący odpowiedni rozkaz. Można wydać więcej niż jeden rozkaz, wtedy kolejne rozkazy będą wykonywane po aktywnym.

Na obrazku widać zaznaczoną jednostkę, po prawej stronie widać kolejkę rozkazów z szacowanym czasem ich wykonania.

W lewym dolnym narożniku mapy znajdują się miniaturki klikniętej jednostki i wszystkich innych jednostek (oraz grup jednostek) znajdujących się na tym samym polu.

Dla różnych jednostek dostępne są różne rozkazy:

idź dowysyła jednostkę na wybrane polewszyscy
idź na azymutwysyła jednostkę w wybranym kierunkuwszyscy
powtarzaj rozkazy (1)początek definiowania pętli rozkazówwszyscy
powtarzaj rozkazy (2)zapis zdefiniowanej pętli rozkazówwszyscy
przeszukajprzeszukanie niespodziankipionier, zwiadowca, jednostki wojskowe
budujpozwala wybrać ulepszenie terenu do budowyosadnik, robotnik
karczuj lasusunięcie lasuosadnik, robotnik
nowe miastozałożenie nowego miastaosadnik, robotnik
odbudujpraca przy odbudowie wieżyosadnik,robotnik
załaduj-rozładujwybór towarów do transportu oraz opcji rozładunkutragarz, karawana
oferty handlowewybór oferty handlowejtragarz,karawana
rozładuj zasobyrozładowanie wagonu ze skarbamiwagon ze skarbami
trenujtrening wojska do 4 poziomujednostki wojskowe
fortyfikujfortyfikacja wojska (okopanie się)jednostki wojskowe
atakujatak na wybrany celjednostki wojskowe