Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:unitsandcitizens:transport [2015/10/13 23:46] (current)
liosan created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
  
 +{{indexmenu_n>​8}}
 +===== Transport =====
 +
 +Tragarze {{:​units:​occupation-90.png?​nolink|}} i karawany {{:​units:​occupation-91.png?​nolink|}} mogą przenosić zasoby między miastami.
 + 
 +We własnym królestwie zarówno pobierają, jak i zostawiają zasoby. ​
 +W miastach należących do obcych królestw mogą zostawiać zasoby.
 +
 +Tragarz może przenieść naraz do 100 sztuk pojedynczego zasobu. ​
 +Karawana może przenieść naraz dwa zasoby, po 100 sztuk każdego z nich.
 +
 +Kiedy jednostka transportowa jest na polu miasta, lub kiedy ma wydany rozkaz pójścia na pole miasta, uaktywnia się przycisk "​zostaw / pobierz towary"​ w widoku rozkazów.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport1.jpg?​nolink |zostaw / pobierz towary}}]
 +
 +Jego kliknięcie otwiera okno transportu. Jeśli miasto należy do naszego państwa, można za pomocą polecenia "​dodaj"​ wybrać zasób do przeniesienia.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport2.jpg?​nolink |Klikamy dodaj, a następnie}}]
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport3.jpg?​nolink |zaznaczamy zasób, który chcemy przenieść}}]
 +
 +W przypadku karawany po wybraniu pierwszego zasobu ponownie pojawia się polecenie "​dodaj"​ i można wybrać drugi zasób.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport4.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Domyślnie jednostka transportowa pobiera po 100 sztuk wybranego zasobu (o ile ta ilość jest dostępna), ale można za pomocą strzałek góra-dół zmniejszyć ilość pobieranego zasobu.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport5.jpg?​nolink |zatwierdzamy kliknięciem}}]
 +
 +Jeśli zaznaczyliśmy opcję "​czekaj na zasoby",​ jednostka będzie czekać na polu miasta, aż w magazynie zbierze się wymagana ilość zasobu. W kolejce rozkazów zostanie to oznaczone zielonym napisem "​zas"​.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport6.jpg?​nolink |}}]
 +
 +
 +Żeby jednostka transportowa poszła z zasobami do konkretnego miasta, trzeba jej wybrać rozkaz "idź do" i kliknąć wybrane miasto na mapie.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport7.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Do rozładowania zasobów (w swoim lub obcym mieście) używamy przycisku {{:​icons:​storage.png?​nolink|}} "​załaduj / rozładuj towary"​. W oknie otwartym po jego naciśnięciu domyślnie zaznaczoną opcją jest  "​czekaj na miejsce w magazynie"​. ​
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport8.jpg?​nolink |}}]
 +
 +
 +Żeby zatwierdzić rozładunek w wybranym mieście, klikamy polecenie **rozładuj**. Jednostka transportowa rozładuje zasoby, tylko jeśli w mieście docelowym będzie wystarczająca ilość miejsca w magazynie. Jeśli miejsca nie będzie, zaczeka na nie do skutku. W kolejce rozkazów oznaczone jest to zapisem "​rozładunek (mag)"​.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport9.jpg?​nolink |}}]
 +
 +
 +Żeby rozładować zasoby niezależnie od dostępnego miejsca, trzeba podczas wydawania rozkazu rozładunku odznaczyć opcję "​czekaj na miejsce w magazynie"​. Zasoby, które nie zmieszczą się w magazynie, zostaną utracone.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport10.jpg?​nolink |}}]
 +
 +
 +**Uwaga**:
 +
 +1. Każda komenda **załaduj** w automatyczny sposób rozładuje zasoby znajdujące się w danej chwili w ładowni. Dlatego jeśli chcemy od razu po rozładunku coś załadować,​ to komendę **rozładuj** można pominąć.
 +
 +2. Jeśli chcemy rozładować tylko część zasobów, to jedynym sposobem jest rozładowanie wszystkich towarów znajdujących się w ładowni i następnie załadowanie tych zasobów, które będą transportowane dalej. Ponieważ komenda **załaduj** dokonuje zawsze automatycznego rozładowania,​ to podobnie jak w punkcie powyżej, komendę **rozładuj** można pominąć.
 + 
 +Przykład:
 +Karawana niesie 100 tuzinów cegieł {{:​goods:​4.png?​nolink|cegły}} oraz 100 desek {{:​goods:​2.png?​nolink|deski}}. W mieście Jeremiah chcemy zostawić po 30 jednostek każdego z zasobów. Dlatego po przybyciu do miasta wydajemy karawanie komendę załaduj 70 tuzinów cegieł {{:​goods:​4.png?​nolink|cegły}} i 70 desek {{:​goods:​2.png?​nolink|deski}}.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport11.jpg?​nolink |w Jeremiah zostanie 30 tuzinów cegieł i 30 desek}}]
 +
 +Tragarze i karawany mogą też realizować [[pl:​trade:​start|oferty handlowe]] wystawiane przez inne królestwa. Jeśli któreś z odkrytych przez Ciebie obcych miast ma wystawioną ofertę handlową, wśród przycisków rozkazów jednostek transportowych pojawia się nowy przycisk {{:​icons:​execute_trade_offer.png?​nolink|}} "​wybierz ofertę handlową"​.
 +
 +Więcej o handlu między królestwami przeczytasz [[pl:​trade:​start|tutaj]].
 +
 +W przypadku tragarzy i karawan duże znaczenie ma tworzenie pętli rozkazów, które dana jednostka będzie powtarzać - na przykład nosząc futra {{:​goods:​8.png?​nolink|futra}} z miasta A do B, ubrania {{:​goods:​9.png?​nolink|ubrania}} z miasta B do A.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​transport12.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Tworzenie pętli rozkazów opisane jest [[pl:​unitsandcitizens:​orderloop|tutaj]].