FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Transport

Tragarze i karawany mogą przenosić zasoby między miastami.

We własnym królestwie zarówno pobierają, jak i zostawiają zasoby. W miastach należących do obcych królestw mogą zostawiać zasoby.

Tragarz może przenieść naraz do 100 sztuk pojedynczego zasobu. Karawana może przenieść naraz dwa zasoby, po 100 sztuk każdego z nich.

Kiedy jednostka transportowa jest na polu miasta, lub kiedy ma wydany rozkaz pójścia na pole miasta, uaktywnia się przycisk “zostaw / pobierz towary” w widoku rozkazów.

zostaw / pobierz towary

Jego kliknięcie otwiera okno transportu. Jeśli miasto należy do naszego państwa, można za pomocą polecenia “dodaj” wybrać zasób do przeniesienia.

Klikamy dodaj, a następnie
zaznaczamy zasób, który chcemy przenieść

W przypadku karawany po wybraniu pierwszego zasobu ponownie pojawia się polecenie “dodaj” i można wybrać drugi zasób.

Domyślnie jednostka transportowa pobiera po 100 sztuk wybranego zasobu (o ile ta ilość jest dostępna), ale można za pomocą strzałek góra-dół zmniejszyć ilość pobieranego zasobu.

zatwierdzamy kliknięciem

Jeśli zaznaczyliśmy opcję “czekaj na zasoby”, jednostka będzie czekać na polu miasta, aż w magazynie zbierze się wymagana ilość zasobu. W kolejce rozkazów zostanie to oznaczone zielonym napisem “zas”.

Żeby jednostka transportowa poszła z zasobami do konkretnego miasta, trzeba jej wybrać rozkaz “idź do” i kliknąć wybrane miasto na mapie.

Do rozładowania zasobów (w swoim lub obcym mieście) używamy przycisku “załaduj / rozładuj towary”. W oknie otwartym po jego naciśnięciu domyślnie zaznaczoną opcją jest “czekaj na miejsce w magazynie”.

Żeby zatwierdzić rozładunek w wybranym mieście, klikamy polecenie rozładuj. Jednostka transportowa rozładuje zasoby, tylko jeśli w mieście docelowym będzie wystarczająca ilość miejsca w magazynie. Jeśli miejsca nie będzie, zaczeka na nie do skutku. W kolejce rozkazów oznaczone jest to zapisem “rozładunek (mag)”.

Żeby rozładować zasoby niezależnie od dostępnego miejsca, trzeba podczas wydawania rozkazu rozładunku odznaczyć opcję “czekaj na miejsce w magazynie”. Zasoby, które nie zmieszczą się w magazynie, zostaną utracone.

Uwaga:

1. Każda komenda załaduj w automatyczny sposób rozładuje zasoby znajdujące się w danej chwili w ładowni. Dlatego jeśli chcemy od razu po rozładunku coś załadować, to komendę rozładuj można pominąć.

2. Jeśli chcemy rozładować tylko część zasobów, to jedynym sposobem jest rozładowanie wszystkich towarów znajdujących się w ładowni i następnie załadowanie tych zasobów, które będą transportowane dalej. Ponieważ komenda załaduj dokonuje zawsze automatycznego rozładowania, to podobnie jak w punkcie powyżej, komendę rozładuj można pominąć.

Przykład: Karawana niesie 100 tuzinów cegieł cegły oraz 100 desek deski. W mieście Jeremiah chcemy zostawić po 30 jednostek każdego z zasobów. Dlatego po przybyciu do miasta wydajemy karawanie komendę załaduj 70 tuzinów cegieł cegły i 70 desek deski.

w Jeremiah zostanie 30 tuzinów cegieł i 30 desek

Tragarze i karawany mogą też realizować oferty handlowe wystawiane przez inne królestwa. Jeśli któreś z odkrytych przez Ciebie obcych miast ma wystawioną ofertę handlową, wśród przycisków rozkazów jednostek transportowych pojawia się nowy przycisk “wybierz ofertę handlową”.

Więcej o handlu między królestwami przeczytasz tutaj.

W przypadku tragarzy i karawan duże znaczenie ma tworzenie pętli rozkazów, które dana jednostka będzie powtarzać - na przykład nosząc futra futra z miasta A do B, ubrania ubrania z miasta B do A.

Tworzenie pętli rozkazów opisane jest tutaj.