FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Settlers

Osadnicy i robotnicy potrzebni są do budowania nowych miast, ulepszeń terenu oraz do karczowania lasu. Mogą pracować na polach lądowych, leżących w granicach Twojego państwa lub nienależących do nikogo.

W tym celu trzeba wysłać co najmniej jednego osadnika na wybrane pole i wydać mu odpowiedni rozkaz.

Nowe miasto

Jeśli wyślesz osadnika na pole znajdujące się w odległości 3 do 6 pól od któregoś z Twoich miast, to możesz wydać mu rozkaz budowy nowego miasta.

Po dotarciu na wybrane pole osadnik zbuduje nowe miasto i zostanie jego pierwszym mieszkańcem. O zarządzaniu nowym miastem możesz przeczytać tutaj.

Jeżeli na wybranym polu jest las, to przed zbudowaniem miasta osadnik wykarczuje go - w kolejce rozkazów automatycznie doda się rozkaz karczowania .

Karczowanie lasu

Jeśli wyślesz osadnika na pole z lasem, możesz wydać mu rozkaz karczowania lasu. Spowoduje to usunięcie lasu z wybranego pola. Jeśli pole z lasem znajduje się w granicach Twojego państwa, drewno z wycinki trafi do magazynu w najbliższym mieście. Jeśli pole z lasem znajduje się na terenie niczyim, drewno z wycinki zostanie utracone - zniknie.

Ulepszenia terenu

Osadnik może budować ulepszenia terenu. W tym celu trzeba wysłać go na wybrane pole, wydać rozkaz “buduj”, po czym wybrać rodzaj ulepszenia. Ulepszenia (z wyjątkiem dróg) mogą być budowane tylko na niezalesionym terenie. Jeśli na wybranym polu jest las, przed zbudowaniem ulepszenia trzeba go wykarczować .

Drogi są specjalnym rodzajem ulepszenia terenu, jedynym które może współistnieć na tym samym polu z innym ulepszeniem (na przykład polem, kopalnią, wioską). Inne ulepszenia wykluczają się wzajemnie.

Szczegółowe informacje o ulepszeniach terenu znajdziesz tutaj.

przykład terenu z różnymi ulepszeniami

Wioska

Bardzo ważnym ulepszeniem terenu jest wieś/wioska. Nie ulepsza pola na którym jest zbudowana, ale (jeśli znajduje się w granicach królestwa) umożliwia eksploatację sąsiadujących z nią regionów przez miasta, od których te regiony są odległe o 2 pola. Więcej o działaniu wiosek przeczytasz tutaj.

Aby przyspieszyć karczowanie lasu lub budowę ulepszeń terenu, można wysłać na wybrane pole więcej niż jednego osadnika. Wtedy praca zostanie wykonana znacznie szybciej. Na jednym polu może naraz pracować dowolna ilość osadników i robotników; zgrupowanych lub pojedynczych. O grupowaniu jednostek przeczytasz tutaj.

grupa osadników buduje winnicę
robotnik i ośmiu osadników buduje winnicę

Karczowanie lasu i budowę ulepszeń terenu można dodatkowo przyspieszyć, dając osadnikom narzędzia. Osadnik po pobraniu 100 zestawów narzędzi narzędzia staje się robotnikiem robotnik i pracuje dwukrotnie szybciej od zwykłego osadnika osadnik tego samego poziomu.

pojedynczy osadnik buduje winnicę
pojedynczy robotnik buduje winnicę dwa razy szybciej