Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:unitsandcitizens:orderloop [2015/10/13 23:46] (current)
liosan created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
 +
 +{{indexmenu_n>​11}}
 +===== Order loop =====
 +
 +Jednostce zarządzanej z poziomu mapy można zdefiniować pętlę rozkazów, która będzie powtarzana raz za razem.
 +
 +Przydaje się to szczególnie w przypadku [[pl:​unitsandcitizens:​transport|jednostek transportowych]].
 +
 +Aby ustawić pętlę rozkazów, zaznacz wybraną jednostkę i w widoku rozkazów kliknij przycisk z kółkiem ze strzałek ("​Powtarzaj rozkazy"​ 1).
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​orderloop1.jpg?​nolink |}}]
 +
 +W kolejce rozkazów pojawia się rozkaz "​Powtarzaj:",​ który stanowi otwarcie pętli.
 +
 +Znika przycisk "idź na azymut",​ a przycisk "​Powtarzaj rozkazy"​ zmienia wygląd - teraz posłuży do zamknięcia pętli po jej zdefiniowaniu.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​orderloop2.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Ustaw kolejkę rozkazów, jakie ma powtarzać Twoja jednostka.
 +
 +Warto zadbać o to, żeby kolejka rozkazów zaczynała się i kończyła na tym samym polu. Wprawdzie jeśli kolejka zaczyna się i kończy na róznych polach, to automatycznie zostanie do niej na końcu dodany rozkaz "idź do", żeby jednostka wróciła na pole wyjścia, ale lepiej ustawić to samemu - wtedy można lepiej wykorzystać możliwości,​ jakie stwarza pętla.
 +
 +W przykładowej kolejce rozkazów karawana wychodząca z Neft Daslari ma wybrane rozkazy: ​
 +  * załaduj 100 butelek trunków (czekaj na zasoby)
 +  * idź do miasta Buchara
 +  * rozładuj zasoby (o ile jest miejsce w magazynie)
 +  * załaduj 100 ubrań (czekaj na zasoby)
 +  * idź do miasta Neft Daslari
 +  * rozładuj zasoby (o ile jest miejsce w magazynie)
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​orderloop3.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Teraz trzeba zatwierdzić pętlę, klikając na przycisk ​ V  ("​Powtarzaj rozkazy"​ 2).
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​orderloop4.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Po zatwierdzeniu pętli nasza kolejka rozkazów wygląda tak (zniknęły przyciski rozkazów, zaczął biec czas):
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​orderloop5.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Żeby odwołać pętlę rozkazów, trzeba kliknąć dowolny rozkaz z kolejki. ​
 +Pętla zostanie wtedy natychmiast anulowana.
 +
 +Pętle rozkazów mogą być bardzo proste, np. służące do noszenia jednego zasobu w jedną stronę:
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​orderloop6.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Albo bardzo skomplikowane:​
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​orderloop7.jpg?​nolink |}}]