FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Order loop

Jednostce zarządzanej z poziomu mapy można zdefiniować pętlę rozkazów, która będzie powtarzana raz za razem.

Przydaje się to szczególnie w przypadku jednostek transportowych.

Aby ustawić pętlę rozkazów, zaznacz wybraną jednostkę i w widoku rozkazów kliknij przycisk z kółkiem ze strzałek (“Powtarzaj rozkazy” 1).

W kolejce rozkazów pojawia się rozkaz “Powtarzaj:”, który stanowi otwarcie pętli.

Znika przycisk “idź na azymut”, a przycisk “Powtarzaj rozkazy” zmienia wygląd - teraz posłuży do zamknięcia pętli po jej zdefiniowaniu.

Ustaw kolejkę rozkazów, jakie ma powtarzać Twoja jednostka.

Warto zadbać o to, żeby kolejka rozkazów zaczynała się i kończyła na tym samym polu. Wprawdzie jeśli kolejka zaczyna się i kończy na róznych polach, to automatycznie zostanie do niej na końcu dodany rozkaz “idź do”, żeby jednostka wróciła na pole wyjścia, ale lepiej ustawić to samemu - wtedy można lepiej wykorzystać możliwości, jakie stwarza pętla.

W przykładowej kolejce rozkazów karawana wychodząca z Neft Daslari ma wybrane rozkazy:

  • załaduj 100 butelek trunków (czekaj na zasoby)
  • idź do miasta Buchara
  • rozładuj zasoby (o ile jest miejsce w magazynie)
  • załaduj 100 ubrań (czekaj na zasoby)
  • idź do miasta Neft Daslari
  • rozładuj zasoby (o ile jest miejsce w magazynie)

Teraz trzeba zatwierdzić pętlę, klikając na przycisk V (“Powtarzaj rozkazy” 2).

Po zatwierdzeniu pętli nasza kolejka rozkazów wygląda tak (zniknęły przyciski rozkazów, zaczął biec czas):

Żeby odwołać pętlę rozkazów, trzeba kliknąć dowolny rozkaz z kolejki. Pętla zostanie wtedy natychmiast anulowana.

Pętle rozkazów mogą być bardzo proste, np. służące do noszenia jednego zasobu w jedną stronę:

Albo bardzo skomplikowane: