FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Unit groups

Jednostki można grupować. Pozwala to wydawać rozkazy całej grupie naraz.

W tym celu trzeba zgromadzić na jednym polu kilka jednostek, zaznaczyć jedną z nich, po czym kliknąć kłódkę nad miniaturami jednostek w lewym dolnym narożniku mapy lub użyć skrótu klawiszowego: G.

Po wciśnięciu kłódki widzimy dialog grupowania.

Dialog grupowania umożliwia:

  • tworzenie nowych grup jednostek
  • rozwiązywanie grup jednostek
  • dołączanie jednostek do grupy
  • wyłączanie jednostek z grupy
  • przenoszenie jednostek między grupami

Znaczenie przycisków w oknie dialogowym:

zaznacz wszystkie jednostki
odznacz wszystkie jednostki
stwórz grupę z zaznaczonych jednostek
rozwiąż grupę
dołącz zaznaczone jednostki do grupy
odłącz zaznaczone jednostki od grupy

Na ekranie mapy w miejscu gdzie wcześniej były pojedyncze jednostki, widzimy grupę (przycisk w kształcie talii kart) i pozostawione poza nią pojedyncze jednostki.

Żeby zarządzać grupą, klikamy po prostu jej przycisk lub wybieramy ją na mapie. Wydawane rozkazy będą wykonywane przez całą grupę.

Kiedy klikniemy ponownie przycisk zaznaczonej grupy, pojawi się okno informujące o składzie grupy.

Żeby rozgrupować jednostki, trzeba kliknąć ikonkę otwartej kłódki w prawym górnym narożniku tego okna. Grupa natychmiast się rozłączy.

Jeśli grupa zawiera jednostki o różnym tempie poruszania się, będzie się przemieszczać w tempie najwolniejszej z nich. W przypadku grupy jednostek wojskowych dotyczy to także przemieszczania się w trakcie wykonywania rozkazu “atakuj” .

grupa jednostek wojskowych

Grupa własnych jednostek stojąca na polu z miastem jest widoczna w garnizonie jako ikonka chorągwi.