Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:unitsandcitizens:explorers [2015/10/13 23:46] (current)
liosan created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
  
 +{{indexmenu_n>​9}}
 +===== Explorers =====
 +Pionierzy i zwiadowcy szybko poruszają się po mapie, więc doskonale nadają się do odkrywania terenu.
 +
 +Pionier jest w stanie poruszać się po każdym terenie lądowym.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​explore1.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Zwiadowca po odkrytym terenie porusza się szybciej od piechura. Jednak nie może wjechać na pole z górami i wolniej od piechura porusza się po trudnym terenie (bagna, pagórki, lasy, dżungla).
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​explore2.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Przy odkrywaniu terenu szczególnie ważny jest rozkaz "idź na azymut"​. Pozwala on wysłać jednostkę w wybranym kierunku niezależnie od tego, czy teren jest tam odkryty, czy nie.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​explore3.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Żeby ustawić rozkaz "idź na azymut"​ trzeba zaznaczyć jednostkę i kliknąć przycisk z czterema strzałkami wychodzącymi z jednego punktu.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​explore4.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Otworzy się okienko ze strzałkami kierunkowymi w osiem stron i liczbą w środku, oznaczającą ilość pól, które jednostka ma pokonać.
 +Na prawo od liczby są małe trójkątne strzałki góra-dół,​ służące do zmieniania tej liczby w zakresie od 1 do 15.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​explore5.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Zwiększenie liczby powyżej 15 skutkuje zastąpieniem jej symbolem nieskończoności - przy takim ustawieniu jednostka będzie iść w wybranym kierunku póki nie natrafi na przeszkodę nie do pokonania lub na brzeg mapy.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​explore6.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Po ustawieniu ilości pól do pokonania, wybieramy kierunek, klikając jedną ze strzałek kierunkowych. Jest to jednocześnie zatwierdzenie rozkazu.
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​explore7.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Podczas eksploracji mapy można się natknąć na [[pl:​map:​bonus|niespodzianki]] - obozowiska, świątynie itp. Ich przeszukanie powoduje otrzymanie nagrody lub atak na Twoją jednostkę. Jeśli przeszukujesz niespodziankę pionierem lub zwiadowcą, to masz szansę ucieczki przed atakiem. ​ Więcej o niespodziankach przeczytasz [[pl:​map:​bonus|tutaj]].
 +
 +[{{ :​pl:​unitsandcitizens:​explore8.jpg?​nolink |znaleziona niespodzianka}}]