Table of Contents

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Army

Wojsko jest potrzebne do walki z barbarzyńcami oraz do utrzymywania porządku w miastach o niskim zadowoleniu.

Jednostki wojskowe dzielą się na trzy formacje:

  • Piechurzy (wojownik, pikinier, miecznik)
  • Łucznicy (łucznik, łucznik angielski)
  • Kawalerzyści (lekki kawalerzysta, rycerz).

Jednostki awansują na kolejne poziomy w ramach własnej formacji, czyli na przykład jednostka powołana jako pikinier awansuje w formacji piechur i będzie mieć ten sam poziom zarówno jako wojownik, jako pikinier, jak i jako miecznik (przy czym miecznikiem - jednostką zaawansowaną - będzie mogła zostać po przekroczeniu poziomu 5). Natomiast jako np. łucznik lub lekki kawalerzysta - nie będzie mieć poziomu.

Tabela ze szczegółowymi cechami jednostek wojskowych i zasobami potrzebnymi do ich powołania znajduje się tutaj.

Jednostki awansują na kolejne poziomy w wyniku wygranych bitew oraz w wyniku treningu.

Trening

Trening jednostek wojskowych jest możliwy w mieście ze zbudowanym przynajmniej jednym umocnieniem (np. palisadą), kosztuje 10 Złoto na godzinę i umożliwia awans jednostki do poziomu 4.

trening łucznika

Trzeba zwrócić uwagę, żeby trenować jednostkę w formacji, w której potem będzie walczyć, czyli jeśli chcemy trenować łucznika to naiero potem wydajemy rozkaz “trenuj”.

Atak

Aby zaatakować barbarzyńców, koniecznie zgrupuj swoje jednostki wojskowe. Tylko wtedy atak będzie naprawdę skuteczny.

Oceń szanse swojego ataku, korzystając z symulatora bitew. Ustaw właściwy poziom ufortyfikowania jednostek broniących miasta - zwykle jest to 100% Ustaw też bonus fortyfikacji miasta które atakujesz (wyświetlony pod jego nazwą).

Możesz zwiększyć skuteczność swojego wojska, rozwijając talent króla: taktyka.

Jeśli szanse ataku oceniasz pozytywnie, wydaj grupie swoich jednostek wojskowych rozkaz “atakuj”

i kliknij miasto, które chcesz zaatakować.

Wojsko podjedzie do barbarzyńców i zaatakuje miasto. Szybkość ataku jest ściśle zależna od szybkości ruchu najwolniejszej z jednostek. Jeśli atak się powiedzie, z miasta barbarzyńców pozostaną ruiny.

Teren zajmowany wcześniej przez pokonane miasto zostanie zwolniony i można będzie go w pełni eksploatować.

Twoje jednostki w wyniku walki tracą zdrowie. Obniża to ich wartość bojową.

Największe obrażenia odnoszą najsłabsze z Twoich jednostek (zwykle o najmniejszym doświadczeniu).

Zdrowie jednostek regeneruje się z upływem czasu. Regeneracja jest powolna na wrogim terenie, średnia na neutralnym terenie, szybka na własnym, a najszybsza w garnizonach własnych miast. Można ją dodatkowo przyspieszyć, wydając rozkaz ufortyfikowania jednostek.

Fortyfikacja jednostek jest równoznaczna z okopaniem się ich lub zabarykadowaniem. Znacznie zwiększa bonus obrony. Pamiętaj o tym, jeśli atakujesz ufortyfikowane jednostki!