FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Trade

Wystawianie oferty handlowej

Ofertę handlową może wystawić miasto, które posiada jakiś budynek handlowy typu plac targowy lub rynek. Oferta jest widoczna dla innych królestw, które znają nasze miasto, czyli ich jednostki dotarły przynajmniej raz w jego okolice i odsłoniło się ono na ich mapie.

Miasto może wystawiać maksymalnie trzy różne oferty w tym samym czasie.

W celu wystawienia oferty handlowej należy nacisnąć przycisk znajdujący się na panelu statystyk w prawej dolnej części ekranu miasta.

Ukaże się okno ofert handlowych z przyciskiem “dodaj ofertę”.

Po lewej stronie należy wybrać towar, który chcemy zamienić z naszego magazynu, a po prawej towar, który chcemy otrzymać w zamian. Obok ikonek zasobów znajdują się liczby przedstawiające aktualne stany magazynowe w naszym mieście. Mają one na celu pomóc w ocenie, którego towaru mamy dużo, a którego brakuje.

Po dokonaniu wyboru towarów należy wybrać ich ilości. Warto ocenić optymalny poziom ceny, żeby inni gracze uznali ją za atrakcyjną wliczając w to koszt jednostki transportowej, którą muszą wysłać w celu dokonania realizacji oferty.

Następnie wciskamy napis “wystaw ofertę”

Opcjonalnie można ustawić wybrane królestwo jako adresata oferty oraz liczbę wystawianych ofert. W przypadku pozostawienia wartości domyślnych oferta jest widoczna dla wszystkich królestw, które odkryły nasze miasto, oraz może być realizowana dowolną ilość razy, aż do odwołania oferty.

Realizacja oferty innego królestwa

Po wybraniu jednostki transportowej (tragarza lub karawany) w widoku mapy jest dostęp w panelu rozkazów do opcji realizacji oferty handlowej innego królestwa . Polecenie jest dostępne, gdy jednostka transportowa znajduje się na polu miasta naszego królestwa.

Po wybraniu rozkazu ukazuje się lista dostępnych ofert handlowych. Lista obejmuje oferty miast, które widzimy na mapie. Oferty z terenów zakrytych nie są widoczne.

Wyboru oferty dokonujemy przez wciśnięcie napisu “realizuj”. W przypadku karawany jest domylna możliwość realizacji oferty podwójnej ze względu na rozmiar ładowni karawany 2×100. Można to zmienić ustawiając strzałką mnożnik x1 lub x2.

Po wybraniu oferty do realizacji do kolejki rozkazów zostaną dodane polecenia: załadunku towaru, przemarszu do docelowego miasta oraz rozkaz realizacji oferty, czyli rozładunku i załadunku towaru. Rozkaz przemarszu do wybranego naszego miasta i rozładunku należy dodać samodzielnie.

Jeśli jesteśmy zainteresowani cykliczną realizacją oferty handlowej, można zlecić rozkazy wymiany towarów w pętli.

Na mapie miasta wystawiające oferty można rozpoznać dzięki gwiazdkom wyświetlanym pod nazwą miasta. Liczba gwiazdek jest równa liczbie ofert handlowych. Jeśli klikniemy na obce miasto wystawiające oferty, to możemy je zobaczyć na panelu bocznym.

Jeżeli nasza jednostka transportowa posiada już pobrane towary na wymianę to można wydać jej rozkaz przemarszu do wybranego miasta, a następnie kliknąć rozkaz realizacji oferty handlowej.

Pojawi się okno zawierające listę dostępnych ofert i pozwalające wybór oferty do realizacji.

W tym trybie jeśli ilość towaru niesionego przez jednostkę transportową jest większa niż liczba towaru w ofercie, oferta może być zrealizowana w ilości będącej wielokrotnością oryginalnej oferty. Ilość towaru odebranego musi się jednak zmieścić w ładowni.

Przykład:

Jeśli mamy ofertę 10 sól za 10 kość słoniowa, a tragarz posiada 100 sól to oferta zostanie zrealizowana w ilości 100 sól za 100 kość słoniowa.

Uwaga: W przypadku niepodzielnej ilości towaru, nadwyżka zostanie utracona.