FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Occupations

Każdy mieszkaniec pracujący w swoim zawodzie zyskuje +10% wydajności na poziom, chyba, że jest powiedziane inaczej

MP - minimalny poziom potrzebny do pracy w tym zawodzie

Chłopi

ZawódMPZasobyTeren
rolnik-jedzeniełąki, równiny, pagórki, bagna
drwal-drewno drewno szlachetnelasy
kopacz gliny-glinałąki, równiny, bagna
górnik rudy żelaza-rudapagórki, złoża żelaza
myśliwy-jedzenie futra kość słoniowalasy
hodowca winorośli-winogronapagórki
zbieracz soli-sólzłoża soli
górnik kamieni szlachetnych-kamienie szlachetnezłoża kamieni szlachetnych
rybak-jedzenie ambramorze
hodowca chmielu-chmielłąki, równiny

Rzemieślnicy

ZawódMPProdukcjaBudynki
cieśla-2drewno 1deskidom rzemieślnika, dom cieśli, warsztat cieśli
-1drewno szlachetne 1deskidom cieśli, warsztat cieśli
łuczarz-2drewno 1łuki krótkiedom rzemieślnika, dom cieśli, warsztat cieśli
52drewno szlachetne 1 1łuki długiedom cieśli, warsztat cieśli
ceglarz-1drewno 1 1cegłydom rzemieślnika, mały piec ceglarski, cegielnia
hutnik-2drewno 2 1dom rzemieślnika, dymarki, piec hutniczy
kowal-1drewno 1 1narzędziadom rzemieślnika, dom kowala, kuźnia
-1drewno 1 1nożycedom kowala, kuźnia
płatnerz-1drewno 1 1pikidom kowala, kuźnia
54drewno 4 1mieczedom kowala, kuźnia
szwacz-1futra 1ubraniadom rzemieślnika, dom szwacza, wytwórnia ubrań
garncarz-1 1ceramikadom rzemieślnika, dom garncarza, piec garncarski
wytwórca wina-2winogrona 1trunkidom wytwórcy trunków, wytwórnia trunków
hodowca koni-2jedzenie 1koniezagroda, stajnia
łowca koni-3jedzenie 1koniezagroda, stajnia
piwowar-2chmiel 1trunkidom wytwórcy trunków, wytwórnia trunków
lutnik-1narzędzia 2drewno szlachetne 1harfywarsztat lutnika

Elita

Elita szkoli się w szkole, akademii lub uniwersytecie.

ZawódMPDziałanieBudynki
kasztelankasztelan4Obniża koszty utrzymania miasta o 20% (+5% /poziom)dom rady osady, ratusz, pałac
kupieckupiec4Podnosi dochody z handlu o 50% dla 4 (+2/poziom) mieszkańcówplac targowy, rynek
kapłankapłan4

Produkuje 40 Krzyż (+20 Krzyż /poziom)

świątynia, wielka świątynia, katedra

Budowniczowie

ZawódMPDziałanie
budowniczyrobotnikbudowniczy - Buduje lub rozbiera budynki w mieście (budynki zaawansowane od 4 poziomu specjalności). Jeśli pracuje poza miastem jako osadnik lub robotnik, rozwija się w tej samej specjalności i ma ten sam jej poziom, co w pracy budowniczego.