FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Resources

W widoku sumarycznego stanu magazynów można sprawdzić, ile zasobów jest w danym państwie:

A także, jaka w danym momencie jest nadprodukcja zasobów (oprócz jedzenia):