FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Supply and demand analyzer

W monitorze popytu i podaży możemy obejrzeć, na jakie zasoby jest popyt w każdym z miast, oraz czy są w tym mieście dostępne.