FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Financial summary

W widoku podsumowania finansowego możemy przeanalizować przychody…

… i wydatki …

… po czym wyciągnąć z nich wnioski dla dalszej gry.