FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Event log

Kronika zawiera chronologiczny zapis zdarzeń dotyczących królestwa. Może to być informacja o ukończeniu budowy budynku w mieście, ukończenie budowy osady, kolejny poziom króla.

Aby otworzyć kronikę należy kliknąć ikonę z pergaminem.

Ikonka jest podświetlona na niebiesko, gdy w kronice są nowe, niewidziane przez gracza zdarzenia. W przeciwnym wypadku ikonka ma żółte tło.

Tak mogą wyglądać zdarzenia z kroniki:

Kliknięcie na zdarzenie ma różny efekt i zależne jest od jego rodzaju. Przykładowo kliknięcie na zdarzenie wybudowania nowego domu w mieście przeniesie nas do widoku tego miasta, zdarzenie przeszukania obozu koczowników spowoduje scentrowanie mapy na miejscu w którym obóz się znajdował.

Zdarzenie, które gracz widzi po raz pierwszy mają wyróżniające, żółte tło.