Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:chat:start [2015/10/13 23:48] (current)
liosan created
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
 +
 +{{indexmenu_n>​80}}
 +===== Chat =====
 +
 +Czat pozwala na wysyłanie wiadomości przeznaczonych dla innych graczy Gizarmy. Jest jeden czat globalny dla wszystkich zalogowanych graczy oraz oddzielny czat per gra. Czaty gier są dostępne tylko dla graczy danej gry.
 +
 +Obszar czatu znajduje się po prawej stronie okna gry i może być otwierany i chowany za pomocą dwóch podłużnych przycisków widocznych po prawej stronie.
 +
 +[{{ :​pl:​chat:​chat1.jpg?​nolink |Przyciski otwierania i chowania czatu}}]
 +
 +[{{ :​pl:​chat:​chat2.jpg?​nolink |Okno czatu rozwinięte na zewnątrz}}]
 +
 +[{{ :​pl:​chat:​chat3.jpg?​nolink |Okno czatu rozwinięte do wewnątrz}}]
 +
 +Na samej górze okna czatu zanajdują się zakładki służące do przełączania między czatami (1).
 +
 +Pod spodem (2) znajduje się pole, gdzie wyświetlana jest lista zalogowanych w danej chwili użytkowników.
 +
 +Środek zajmuje właściwy zapis czatu (3).
 +
 +Na samym dole jest pole wpisywania wiadomości (4). Wiadomość zostaje wysłana po wciśnięciu klawisza Enter.
 +
 +[{{ :​pl:​chat:​chat4.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Jeśli czat jest zamknięty, a pojawiła się nowa wiadomość to poinformuje o tym gwiazdka, która pojawi się na zakładce.
 +
 +[{{ :​pl:​chat:​chat5.jpg?​nolink |}}]
 +
 +Z okna gry można otworzyć odpowiadający jej czat za pomocą przycisku szybkiego dostępu wyświetlanego w prawym górnym rogu mapy. Przycisk czatu zostanie podświetlony kiedy przyjdzie nowa wiadomość w czacie gry.
 +
 +[{{ :​pl:​chat:​chat6.jpg?​nolink |}}]